Hyreskostnad

PRISLISTA


Hyreskostnad per dag från och med 2020-01-01


ORDINARIE HYRA för icke medlemmar


Köket + konferensrummet (Lilla Salen) 500 kr


Hela lokalen (ovanstående + Stora Salen)

Upp till 30 personer 600 kr

30 upp till 60 personer 700 kr

60 till 100 personer 800 krFÖR MEDLEM


Köket + konferensrummet (Lilla Salen) 400 kr


Hela lokalen (ovanstående + Stora Salen)

Upp till 30 personer 500 kr

30 upp till 60 personer 600 kr

60 till 100 personer 700 kr


 

Hyreskostnad per dag för lokala ideella föreningar


Köket + konferensrummet (Lilla Salen) 400 kr


Hela lokalen (ovanstående + Stora Salen) oavsett antal personer 600 krPaketpris för flerdygnsarrangemang eller vid storhelger, etc. Vänligen kontakta oss för prisuppgift


Städning ansvarar hyresgästen för


Önskas tillval av städning beställes detta vid bokning:

- Grundpris 750 kr för normalstädning

- Städning därutöver debiteras med 400 kr/tim
Föreningen bildades 2006 av sockenbor för att ta över Ods Församlingshem som gåva från dåvarande Skölvene pastorat och driva det vidare för att därmed garantera fortsatt tillgång till en bra samlingslokal i bygden. Medlemmarna har utsett en styrelse bestående av ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare fyra ledamöter. De sistnämnda representerar varsin arbetsgrupp som svarar för driften av Sockengården genom ideella insatser.

Mera information

Dokumenten nedan öppnas i separat fönster.

Stadgar


Bli medlem!

Medlem kan alla bli som bor i Od eller har anknytning till socknen. Varje medlem får en andel i föreningen genom att betala en insats på 100 kr. Varje år betalar man sedan en årsavgift, som beslutas på årsmötet. För närvarande är den 50 kr. Mera information om föreningen och dess verksamhet finns i dokumenten längst ner på sidan

Kontakta någon i styrelsen om du vill bli medlem. Har du också möjlighet att bidra med ideellt arbete i någon av arbetsgrupperna är det välkommet. Tala gärna med kontaktpersonen för respektive grupp.


Arbetsgrupperna är följande:

Inre, som svarar för Sockengårdens interiör, inredning och utrustning.

Kontaktperson: Kristine Levinsson, 0513 600 66


Yttre, som svarar för själva byggnadens underhåll och drift. Kontaktperson: Per Pettersson, 0513 603 16


Park & trädgård, som svarar för skötseln av tomten. Kontaktperson: Carl-Olov Holmström, 0513 600 10Kontakt

Ordförande:
Kjell-Göran Svensson
Österod Östlyckan
524 96 LJUNG
070-6460027
 

Sekreterare:
Anna Andersson
Bogared Staradamm 1
524 96 LJUNG
033 266 006; 0702 193 463
 

Kassör:
Holger Sandin
Östersannum 6
524 96 LJUNG
0513 603 02; 0705 930 540

 

Bankgiro: 5830-5533